Tin Tức

Phương pháp thử kéo màng nhựa (film) -ASTM D882

Phương pháp thử kéo màng nhựa (film) -ASTM D882

Phương pháp thử kéo màng nhựa (film) -ASTM D882

Phương pháp thử kéo Nhựa - Tiêu chuẩn ASTM D638

Phương pháp thử kéo Nhựa - Tiêu chuẩn ASTM D638

Theo tiêu chuẩn ASTM D638, mẫu được đặt trên ngàm thử kéo của máy kéo nén vạn năng, sau đó mẫu thử được kéo cho đến khi đứt.

Copyright by Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ 3B 0948.27.99.88